top of page

TAK | Bir Kent İnşa Etmek


Kadıköy Kültürel Çeşitlilik Fotoğraf Projesi kapsamında gerçekleşecek olan seminer serisinin ilki 29 Mart Perşembe 19.00'da M. Rıfat Akbulut'un "Bir Kent İnşa Etmek: Kadıköy" söyleşisi ile başlıyor.

Karşı yakadaki diğer şehir: Kadıköy ve İstanbul ortak tarihleri boyunca hemen her zaman ayrı niteliklere sahip olmuş, farklı karakterler geliştirmişlerdir. Kadıköy İstanbul’un görece genç bir parçası ancak en eski yerleşmelerinden biridir. Kadıköy çevresinin Cilalı Taş Çağı’ndan günümüze sürekli iskan gördüğü ve bir yerleşme alanı olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Kadıköy 19. yüzyılda İstanbul kentinin ve kent yaşamının bir parçası haline gelerek şehrin Avrupa yakasıyla giderek artan bir konut-işyeri ilişkisine girmiştir. Bu açıdan İstanbul’un görece yeni bir parçasıdır.

Kadıköy aynı zamanda hemen her zaman bir çok ilklerin semti olarak İstanbul’un ayrıcalıklı bir parçası olagelmiştir. Bu durum kentsel alanda daha bir geçerlidir. Hemen her zaman İstanbul’un sonsuz koşuşturması, doymaz hırslarının karşısında incelikli keyiflerle bezenmiş adeta ebedi bir bahar beldesi olmuş, İstanbul’da ve tüm Osmanlı coğrafyasında modern bir kentin ve kent toplumunun tohumlarının atıldığı ilk ve öncü yerlerden biri olarak belirginleşmiş, yine ilk büyük ölçekli toprak spekülasyonlarından bir kısmı da Kadıköy’de yaşanmıştır. Kadıköy tüm bu özellikleri ve özgün geçmişiyle ayrıcalıklı bir ilgiyi de hak etmektedir.

Etiketler:

Öne Çıkanlar