Obaruhu | Biyo-Mimari ve Sanat

Merve Tekin (Türkiye) ve Mukund Iyer (Hindistan) tarafından kurulan Obaruhu, ortak yaratım mucizesine ve toprak ananın bilgeliğine kendini adamış; doğal yapı mimarları, tasarımcılar, yapı ustaları ve zanaatçılardan oluşan bir topluluk. Obaruhu, çekirdek kadrosunun yanı sıra, başka değerli insanlarla birlikte işbirliği yapmanın gücüne de inanıyor.​

Tengri’de “Oba”, göçebe bir topluluğun yaşadığı, birlikte seyahat ettiği ve paylaştığı geçici barınak anlamına gelir. Obaruhu, doğanın iç ve dış dengesini sürdürmek için bir yerden diğerine hareket eden, sonsuz göçebe kabilenin ruhunu temsil eder.

Başta Türkiye olmak üzere, Türkiye ve Hindistan’ın çeşitli yerlerinde topraktan sürdürülebilir doğal yapılar üzerine atölyeler veriyorlar. Toprak, saman, su ve kuma sevgilerini ve yaratıcılıklarını katıp; evler, fırınlar inşa ediyorlar. Bu çalıştaylar esnasında uygulamalı teknik bilgilerin yanı sıra, element oyunları ile topluluk ve doğal yapıların birbirleri arasında bir bağ kurmaya yönelik pratikleri de deneyimliyorlar. Element oyunları: Brezilya’daki şamanlardan esinlenen, doğal yapı sürecinin tüm unsurlarını anlamada yardımcı olan meditasyon oyunlarıdır.

“Birinin evini anlama, tasarlama ve inşa etmede katılması büyük önem taşımaktadır. Bu süreç onlara malzemelerin daha iyi anlaşılmasını, malzemelerin yapısını ve dokusunu, kendileri tarafından iyileştirmelerle nasıl başa çıkılacağını anlatacaktır.”

Obaruhu’nun geçtiğimiz Eylül ayında Edirne Badem Han’da verdiği Topınak (Topraktan Tapınak) atölyesi ile bölgenin değerleri gözetilerek, katılımcılarla birlikte bir tapınak inşa edildi. Bu yapı, Vaastu Shastra (elementlerin rehberliğinde, evrenle uyumlu kadim Hint Tasarım Sanatı) yöntemi kullanılarak, dokuz gün boyunca meditasyon, dua ve kişinin kendi özüyle istediği şekilde buluşabileceği, topluluğun birliğine ve gelişimine hizmet edecek bir mekan olarak üretildi.

“İklim malzemelerin doğasını yönetir. İklim, mikro ve makro düzeyde iki seviyeye ayrılabilir. Makro seviye iklim, bir bölgenin genel iklimidir ve mikro iklim, mevkiye özgü iklim koşullarıdır. Her ikisi de bir bina tasarlanırken dikkate alınmalı ve analiz edilmelidir. Yerel iklime göre uygun bir şekilde analiz ve tasarlama, konut biçiminde bir konfor bölgesi oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bu tasarım yöntemi biyo iklim tasarımı olarak adlandırılır.”

18-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Hindistan’ın Bhor şehrinde, Prtithwe Earthing Center’da düzenledikleri senenin ilk atölye çalışmasıyla, yine toprağı ana materyal olarak kullanarak, katılımcılarla birlikte bir açık mutfak ve oturma alanı üretimini gerçekleştirdiler. Bu atölye çalışmasıyla, verimli, doğa dostu ve insancıl bir yaşam ortamı oluşturmayı amaçlayan Obaruhu, ekolojik ve sezgisel tasarımı katılımcılarına bir kez daha deneyimleme fırsatı sağlamıştır.

Senenin ikinci atölyesi ise, 16-23 Haziran’da, Uludağ’ın Tuzaklı mevkii’ndeki Kudra’nın orman bahçesinde, Obaruhu’nun yürütücülüğünde gerçekleşecek. Atölye’de, çeşitli toprak yapı teknikleri üzerinde uygulamalı çalışmayla birlikte, bir Simyahane (Simya deneylerinin yapılacağı yer) inşaa etmek. Aynı zamanda atölye esnasında Kudra ile çevredeki şifalı bitkileri tanıyıp, onları şifalı kozmetiklere dönüştürmek üzere toplanacaktır. Bitkileri dönüştürmek için maserasyon, distilasyon gibi yöntemleri deneyleycek, bu deneyler yoluyla bir takım kozmetik ürünlere nasıl dönüştürüleceği öğretilecektir.

Öne Çıkanlar