top of page

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemzemin Sergisi

Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri tasarımı bölümü mezuniyet sergisi halka açıldı. Bitirme projeleri için kendi proje konularını seçen ve okul dışından mentörlerle çalışarak projelerini geliştiren öğrenciler tasarımlarını Hemzemin sergisinde sergiliyor.

Öğrencilerin çalışırken çeşitli ölçek, içerik ve yaklaşımlarla tasarımı ortak zeminlerine yerleştirmesi, serginin ismi olan ‘hemzemin’i tanımlıyor. Birbirinden bağımsız alanlarda çalışmaya başlayan öğrencilerin hem kendilerine tanımladıkları alanlar hem de dokundukları, dert edindikleri konular birbirleriyle iletişim kurarken tasarımda ortak kaygılarına dair bir fikir vermeye başlıyor.

Lisans eğitimleri boyunca endüstriyel üretime, zanaata ve teoriye dair farklı tasarım bağlamlarında çalışma şansı bulan öğrenciler, ID402 Tasarım Stüdyosu’nda ortak bir çalışma alanında bir araya gelip çeşitli konulara değinen projeleri üzerinde çalıştı. Projeler mahalli, uyumlu, birlikte, yeniden yorumlayan ve yansıtan gruplarında içerik, ölçek ve söylemleri doğrultusunda birbirlerine yaklaştılar, aynı zamanda birbirini destekleyerek belli konuların altını çizdiler.

Öğrenciler, projelerinde kentin barındırdığı kamusal alanlara ve bu alanlardaki harekete, özelleşen mekanlara; şehirlilere, bireysel kullanımlara ve kullanımların açığa çıkardığı koşullara daha yakından bakma fırsatı buldu. Ölçekleri değişirken kullandıkları araçlar araştırma, yorumlama, pazarlık yapma, müdahale etme gibi yöntemlerin yanı sıra ürün, arayüz, sistem ve mekan kurgusu üzerinden çeşitlenen üretimler gerçekleştirdiler. Kentin rutinlerine sabit ve hareketli araçlar üzerinden şenlikli ve katılımcı alternatifler ürettiler.

ID402 Tasarım Stüdyosu'nun sergisi Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi KD-4 binasında 20 Ağustos'a kadar gezilebilir.

Etiketler:

Öne Çıkanlar