top of page

'Normal' Everyday Objects | Jiabao Zhang


Jiabao Zhang, Royal College of Art eğitimi sırasında elli farklı bardak, şişe kalem, aydınlatma ve okuma gözlüğünün ölçülerini alarak beş tane standart ürün tasarladı. Tasarımcı ürünleri oldukça anonim, ulaşılabilir ve sıradan şeklinde tanımlıyor. Süreç sırasında standart bir sonuca ulaşmak için sistematik bir yol izleyerek elli farklı ürünü topladı ve analiz etti.

Bu objelerin çok basit ve direkt birer fonksiyonu var. Tasarımcı topladığı objeleri ölçüp haritalayarak üç boyutlu modellemiş ve iki yüz elli farklı profil oluşturmuş. Rhino programının Tweencurve komutunu kullanarak bütün bu objeleri standartlaştırmış.

Standart bir bardak, şişe, kalem ve bir gözlüğün yer aldığı koleksiyon siyah ve sert bir dokuda üretildi. Zhang, kesişim noktalarını birleştirmek yerine ayrı ayrı bırakmayı tercih etmiş. Toplayarak, ölçerek ve ortalamasını alarak ulaşılan final profil, karmaşık bir süreçten geçerek üretilmiş gibi değil aksine bir hata gibi görünüyor. Tasarımcının elde etmek istediği sonuç da tam olarak buymuş. Tasarımcı Dieter Rams’ın Braun markası için tasarladığı minimalist ürünlerden ilham aldığını söylüyor.

Öne Çıkanlar