top of page

Ekolojik kederle başa çıkmak için bir araştırma projesi: Retreat


Hollandalı tasarımcı Xandra van der Eijk, Retreat araştırma projesi ile iklim değişikliğinin dünya buzulları üzerindeki etkisinin görsel bir hatırlatıcısı olmayı ve ekolojik keder olgusunun farkındalığını arttırmayı amaçlıyor. Bu projede İsviçre’de uzaklaşan bir buzulun 3D basılmış modellerini tasarlayarak, enstalasyonda ekolojik keder kavramını araştırıyor.

Van der Eijk için ekolojik keder, insan etkisinin dünyanın jeolojisi üzerindeki baskın güç haline geldiği dönemi tanımlamak için kullanılan bir terim olan antroposen döneminin simgesidir.

Hollandalı Tasarımcı ekibi ile birlikte, İsviçre Alpleri’ndeki bir buzulun dibindeki üç yüzey yapısını, tablet telefona bağlı bir 3D tarayıcıyla taradı. Veriler, cep telefonu aracılığıyla bilgisayara aktarıldı. Daha sonra ince biyoplastik tabakaları kullanarak araziyi modeller olarak kopyaladı. Ardından buz kütüğünün bir kopyasını 3D yazdırmak için bir mühendisle birlikte çalıştı. En nihayetinde, PLA biyoplastik ile üç büyük yapı yazdırdılar. PLA’nın çok parlak olmasından dolayı model, 3D taranan asıl alana çok benziyor.

“Sürekli olarak artan iklim değişikliğinin etkisi yavaş yavaş kendini gösterdiğinden, kültürel kimliğimizin çevreye ne kadar derinden girdiği ile karşı karşıya kalıyoruz. Yaşam biçimimizdeki olası değişiklikler, derin bir huzursuzluk, hüzün ve kopma hissine neden oluyor. Karadan denize, buzdan güneşe, hayvanlardan tarihe kaybetmek..Bu yeni ekolojik keder kavramını nasıl ele alıyoruz?”

İsviçre'deki uzaklaşan bir buzulun ayağı, kolların ulaşabileceği ve hesaplama gücünün izin verdiği ölçüde tarandı. Sürekli değişen bir manzara parçasında ortaya çıkan taranan yüzeyler, yeni bir sanal dünyanın parçası olarak veya fiziksel olarak zaman ve mekanın yeniden yorumlanması olarak dijital olarak gelişmeye devam edebilir.

“Peyzajı gözlemlememizi, belgelendirmemizi ve yeniden yaratmamızı sağlayan teknoloji, peyzajın değişmesinin asıl nedenidir. Sonuç, insan ve çevre arasındaki duygusal ilişkiyi tanımlıyor.”

Retreat, peyzajı korumak için yeni ritüel yollar bulmaya, küresel ısınmanın sonucu olarak çevremizdeki değişikliklerden kaynaklanan duyguları ele almamıza yardımcı olan eylemler, yöntemler ve eserler sunmaya yönelik bir araştırma projesidir.

Van der Eijk, bunu “İklim değişikliğinin bir sonucu olarak peyzajdaki değişiklikler için üzüntü, öfke ve suçluluk (insanlık için).” olarak nitelendiriyor.

Tasarımcı, araştırmalarında İsviçre’de odaklanmayı seçti. Araştırmaları, Alpler’deki sıcaklığın yükselişinin, geçen yüzyıl boyunca iki santigrat derecedeki küresel ortalamanın iki katına çıktığını ve buzun azalmasının 2004’ten bu yana hızlandığını belirtti.

Şimdiden erimiş olan peyzajın bir bölümünün hatırlatıcıları olarak kullanılmak üzere tasarlanan üç model, Dutch Design Week'teki Dutch Invertuals sergisinde bir enstalasyon olarak sunuldu.

Etiketler: