top of page

SAND - MADE | Özge Adanır


SAND – MADE, Özge Adanır tarafından tasarlanan kullanıcı etkileşimi ve endüstriyel üretim yöntemlerini dönüştürmeyi amaçlayan kolektif bir üretim istasyonu. Tasarımcının Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde mezuniyet projesi olarak tasarladığı SAND – MADE, varolan kalıp üretimi tekniklerinden öğrenmek, buradaki bilgiyi bir tasarım parametresine dönüştürmek için yeni “yapma” biçimleri sunuyor. Projenin temel amacını, kullanıcının hem “tasarladığı” hem “ürettiği” bir üretim hattı tasarlamak ve bu hat üzerinden kullanıcı-endüstri ilişkisini irdelemek.

Projeye başlarken Özge, kalıplamanın endüstriyel döngüdeki yerini sorgulayarak başlamış . Tasarım sürecinde tasarımcı, eskiz çizimlerin ardından, dijital bir arayüz ile ürünü tasarlıyor ve sonra üretim süreci başlıyor. Kalıp ise en son aşamada geliyor, ürünün tekrar edilebilmesi ve çoğaltılabilmesi için oluşturuluyor. ‘Kalıp dediğimiz şeyi tasarlamak için kullansaydık ne olurdu’ sorusunu soran Özge, ‘tasarlarken üretebilir miyiz?’ brief’i ile başlamış tasarım sürecine.

Kullanıcı ile endüstriyel üretimi bir platformda buluşturmak isteyen SAND – MADE projesi, tasarımı bir öğrenme ve öğretme metodu olarak kullanabilmek ve kullanıcıyı “tüketici” halinden “katılımcı” ve “üretici” haline getiriyor. Tasarımcı bir performans olarak yorumladığım bu “yapma” eylemini ve hangi tekniklerle kalıplama yapılabileceğini araştırdıktan sonra kum kalıba karar vermiş. Bunun sebebi ise kalıbın atık oluşturmaması ve tekrar tekrar kullanılabilmesi. SAND – MADE 3 ana üniteden oluşuyor. Tasarlama/kalıplama, döküm ve sergileme.