Studio Kali | Fulden Topaloğlu


Yaratıcı tasarım stüdyosu Studio Kali, endüstri ürünleri tasarımcısı ve mühendis Fulden Topaloğlu tarafından kuruldu. Studio Kali, verdiği tasarım hizmetlerine ek olarak, kendi markası altında oluşturduğu ürün koleksiyonunu 2019 başı itibariyle satışa sunmaya başladı.

Mobilya, ev aksesuarları, ürün ve ambalaj tasarımının yanında, tekstil tasarımı ve endüstriyel tasarım gibi geniş bir yelpazede hizmet veren Studio Kali, özgün, işlevsel ve ilham dolu ürünler yaratmanın peşinde olan bir tasarım stüdyosu. Fulden Topaloğlu, farklı firmalar için gerçekleştirdiği tasarım çalışmaları kapsamında yaklaşımının, fonksiyonellik, estetik, marka kimliği ve duygusal ifade gibi birçok önemli kriterin doğru oranda birleştirildiği, özgün ürün ve deneyimler ortaya çıkarmak olduğunu belirtiyor. Yalınlığı ile farklılaşan, malzemenin sorumlu kullanımına ve zamansızlığa odaklanan ürünler yaratmayı hedeflediğinin altını çiziyor.

Stüdio Kali’nin kendi markası altındaki ürün koleksiyonu ise özellikle zanaat ve tasarım ara kesitinde hayat buluyor. Koleksiyon, el üretimi mobilyalar, el dokuması yün kilimler ve sanatsal baskılardan oluşuyor. Koleksiyondaki ürünler, geleneksel el üretimi yöntemlerini modern bir estetikle yeniden yorumlayarak, bu tekniklerin içindeki bilgi, değer ve hassasiyeti günümüze taşımayı hedefliyor. Doğal malzemelerin, doğaya ve sanata duyulan derin bir hayranlıkla birleştirildiği ürünler, çoğu zaman Ege ve Akdeniz ruhundan ilham alıyor.

“Aslında işlevsellikleri kadar, objelerin duyusal ve duygusal ifadeleridir hayatımıza anlam, zenginlik ve keyif katan. Studio Kali’nin ürün koleksiyonunda, başta doğa olmak üzere, kültürel zenginliğimiz, zanaat yöntemlerinin barındırdığı bilgiler ve sanat en temel ilham kaynaklarım. Onlardan aldığım ilhamı günlük hayata taşıyan, bu ilhamın hikayelerini anlatan ürünler yaratmaya odaklanıyorum. El üretimine ve zanaatı yaşatmaya çok değer veren, doğaya ve doğal malzemelere hayran biri olarak, Studio Kali’nin koleksiyonundaki ürünleri tüm bu değerlerle üretiyorum.”

Stüdyonun kuruluşunda, kendi için belirlediği temel ilkelerinden biri ise çevremize ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzu iş yapış sürecinin bir parçası haline getirmek. Sunduğu tasarım hizmetlerinden kendi koleksiyonundaki ürünlere kadar, bu ilkeye sarılarak hareket eden Studio Kali, gelirinin %5’ini seçtiği çevresel ve toplumsal sorumluluk projelerine destek olmak için kullanıyor.

Öne Çıkanlar