top of page

İstanbul Bilgi Üniversitesi Na/Mevcut Sergisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri sanal stüdyo deneyimleri sonucu mezuniyet projelerini ilk kez dijital platformlarda sergiliyor! Pandemi dönemi ile birlikte eğitim, üretim ve tasarım pratiklerinde değişen koşullardan etkilenen genç tasarımcılar 'mevcudiyet' kavramına odaklanıyor.

Absent Present : Na/Mevcut Sergisi ele aldığı ürünlerin bağlamını, malzemesini, kullanıcı tanımını, yaşam döngüsünü, gündelik kullanımını, geleceğini sorgulayan ve yaratmak istediği mevcudu projelendiren 43 farklı tasarımcı adayını bir araya getiriyor.

"Yaparak öğrenme işlevinin kısıtlanması, rastlantılardan beslenmenin eksikliği, gözlem alanlarının azalması,malzeme edinme olanaklarının ortadan kalkması ve fiziksel olarak herhangi bir paydaşla beraber olamayışımız; dijital imkanların sınırlarını zorladığımız, süreci sadeleştirdiğimiz, araştırmayı arttırdığımız, elimizdekini kullandığımız, eğitmen ve profesyoneller ile öngörüler üzerinden geliştirdiğimiz bir bağlama taşıdığımız bu süreç, bizim mevcudiyetimiz ama aynı zamanda da namevcudiyetimiz oldu." diye açıklıyor sergide tasarımları yer alan öğrenciler.

Rana Cabi'nin tasarımı Croitre, kullanıcıların yaşam alanlarında kendi yiyeceklerini ve bitkilerini yetiştirmelerini sağlıyor.

Derin Gürgün'ün tasarımı Camekan, insanların domestik hallerinde farklı değer sistemleriyle kurgulayacakları modüler bir sergileme sistemi sunuyor.

2020 Bahar Dönemi, mezuniyet grubunun ilk sanal stüdyo deneyimi olurken, sergi de ilk kez, yalnızca dijital platformlarda gerçekleşiyor. Mezun grubu sadece proje çıktılarının değil, süreçlerin de tasarıma dair söyleyecek çok sözü olduğuna inanıyor ve tasarımcı olarak alternatif gelecekler arayışına bu deneyimimizin ışık tutmasını umuyor.

sergiyi ziyaret et

instagram hesabını incele</