top of page

ATÖLYE | Açık Çatı

Disiplinlerötesi bir inovasyon platformu olan ATÖLYE, Özel Sezin Okulu ile eğitimde deneyselliği arttırmak ve öğrencilerin daha aktif bir öğrenme süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla Açık Çatı projesini tasarladı.

ATÖLYE, geleneksel eğitim yapısı tasarım anlayışlarından yola çıkmak yerine, mekanın özelliklerini değerlendirerek tavan arasını saydam camlarla çevrili alanlardan oluşan pedagojik bir laboratuvar olarak hayal etti. Bu düşünceden hareketle Fuller’in trimtab konseptinden yola çıkan proje, yavaş ama etkili bir müdahale niteliğinde olup, 15.000 metrekare olan alanın sadece 1.700 metre karesini kullanarak küçük ölçekli bir deneysel konsept oluşturdu. ATÖLYE mekânsal tasarım ekibi, tasarım sürecinde öğretmen ve velilerin etkileşim, öğretmenlerin kişisel çalışmaları için daha geniş alanlar ve interaktif ve etkileşimli bir pratik eğitimin ihtiyacı gibi bulguları göz önüne alarak yola çıktı. ATÖLYE, makerlab sayesinde öğrencilerin öğrenim sürecine daha çok dahil olduğu pratik bir eğitim metodu amaçlarken; mekanın koridorlarını da açık ve transparan etkileşim alanları olarak hayal etti. Bu yeni yapı, akustik olarak ayrı, ancak görsel olarak bağlı alanların birleşimini sağlamak ve özellikle üretme, öğrenme, bir araya gelme ve çalışma ortamlarını sağlamak için tasarlandı.

Proje, Özel Sezin Okulu’ndaki öğretmenlerin, idarecilerin ve danışmanların katılımıyla gerçekleşen bir tasarım odaklı düşünme çalışmasıyla başladı. ATÖLYE ilk önce, hem kurum içindeki hem de küresel çapta karşılaşılan sorunları anlamak amaçlı, kapsamlı bir masa başı ve saha araştırma süreci gerçekleştirdi. Yapılan anket çalışması ile, öğretmenlerin yarısından fazlasının daha kişisel bir çalışma alanı, daha sosyal bir ortam ve daha modüler mobilyalar talep ettiklerini ortaya çıkardı.

ATÖLYE ekibi aynı zamanda; proje-bazlı eğitim, pedagojide “maker” kültürü, yeniden tasarlanmış sosyal alan olarak da kullanılabilir kütüphaneler ve 7/24 açık çalışma alanları gibi küresel trendleri ve akımları da göz önünde bulundurdu. Öğretmenlere ayrılan alanın oldukça geniş olduğu, esnek bir etkinlik alanı, eğitim alanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini kolaylaştırmak için açık bir toplantı alanı, medya laboratuvarı, ahşap atölyesi ve biyoloji laboratuvarı olmak üzere üç kısımdan oluşan bir maker lab ve öğretmen-veli toplantıları için konforlu alanlar bulunduran bir mekansal program oluşturdu.

Akustik düzenlemeler ve aydınlatma çözümleri için geniş bir mühendis ekibiyle birlikte detaylı çalışma yürüten ATÖLYE, mekansal çeşitliliği ve kullanıcı deneyimini arttırmak için hareketli mobilyalara geniş depolama alanları, noktasal etkileşim için geniş koridorlar, odaklı çalışma için yükseltilmiş platformlar, yazılabilir duvar yüzeyleri ve akustik pencereler gibi çözümler üretti.

ATÖLYE ekibi, entegre sistemlerle devam etmek yerine CNVS mobilya markasını yeni modüler ve esnek ürünlere geliştirdi. Tekerlekli bi